विदेशमा

  • युरोप: सबै समयको सबैभन्दा ठूलो एभियन इन्फ्लुएन्जा।

    युरोप: सबै समयको सबैभन्दा ठूलो एभियन इन्फ्लुएन्जा।

    युरोपेली खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण (EFSA) ले हालै मार्चदेखि जुन २०२२ सम्मको एभियन इन्फ्लुएन्जा अवस्थाको रूपरेखा प्रस्तुत गरेको एउटा प्रतिवेदन जारी गर्‍यो। २०२१ र २०२२ मा अत्यधिक रोगजनक एभियन इन्फ्लुएन्जा (HPAI) युरोपमा हालसम्मको सबैभन्दा ठूलो महामारी हो, कुल २,३९८ कुखुराको साथ। ३६ युरोपमा प्रकोप...
    थप पढ्नुहोस्